Klachtenregeling

 

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, dan horen wij dit graag. Wij vragen u een afspraak te maken om dit te bespreken. Wilt u daarbij vragen een lang consult (20 min) in te plannen? 

Als bespreken van uw klacht niet voldoende is, dan kunt u een klacht indienen bij Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven (tel 040-2122780, ma-do).